x
G Ü L E R   Y M M

FAALİYET ALANLARIMIZ


VERGİ DENETİMİ ve TAM TASDİK HİZMETLERİ

Şirketimiz, Yeminli Mali Müşavirlik şirketi olarak 3568 sayılı yasa çerçevesinde müşterilerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.


 • Tam Tasdik Hizmeti
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Eklerinin Tasdiki
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Eklerinin Tasdiki
 • Firmanın Yıllık Geçici Vergi ile Gelir ve/veya Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak
 • Kurumlar ve Gelir Vergisi İstisna ve Muafiyetleri ile Tasdik İşlemleri (Ar-Ge İndirimli Tasdik Raporu, Yatırım İndirimi Tasdik Raporu, Gayrimenkul / İştirak Satış Kazanci İstisnasi Tasdik Raporu, v.b. Raporlar)
 • K.D.V. İadesi Tasdik
 • Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması ile İlgili Tasdik İşlemleri
 • Vergi Muafiyeti, İstisna ve İndirim Tespit İşlemleri (Yatırım İndirimi, Gayrimenkul / İştirak Satış Kazancı İstisnası, v.b. işlemleri)
 • Tübitak AR-GE Desteklerine Yönelik Tespit Raporları
 • Sermayenin Ödendiğinin Tespiti İşlemleri
 • İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Artırımlarının Mevzuata Uygunluğunun Tespiti İşlemleri
 • Diğer Özel Amaçlı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik / Tespit Raporları
 • Önceki Dönemlere İlişkin Vergi Uygunluk Denetimleri (Tax Due Dilingence Audits)