x
G Ü L E R   Y M M

FAALİYET ALANLARIMIZ


BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ


 • Bağımsız Denetim
 • Özelleştirme ve Halka Arz Konularında gerekli denetim hizmetlerinin sunulması ve propektüs hazırlanması
 • Şirket değerlemeleri
 • Yabancı kuruluşlarla birleşmeler,
 • Satınalma Konularında danışmanlık verilmesi
 • Şirket faaliyet raporlarının taarımı, hazırlanması ve geliştirilmesi
 • Şirket karlılık ve maliyet analizlerine yönelik raporların hazırlanması
 • Şirket bütçe ve uzun süreli iş planlarının hazırlanması
 • Proje finansmanı ve öz kaynak finansmanı bulunmasında danışmanlık hizmeti
 • Şirket bölünme, birlleşme ve devir alma işlemlerinde danışmanlık hizmetleri
 • Halka açık olmayan şirketlerin bağımsız denetimine hazırlanması
 • Şeffaflık raporu ve kurumsal yönetim uyum raporları hazırlanması
 • Kredi derecelendirme çalışmaları yapılması
 • Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve halka arzında danışmanlık
 • Şirket birleşmelerine, bölünmelerine ve devirlerine ilişkin özvarlık raporları