x
G Ü L E R   Y M M
Güler Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

HAKKIMIZDA

GÜLER Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. kurucusu olarak yerli ve yabancı bireysel ve kurumsal tüm müşterilere vergi, muhasebe, mali hukuk ve finansal alanlarda denetim ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Güncel mevzuatı objektif yorum ve yaklaşımlarla doğru uygulamak, Yargısal içtihatları ve idari uygulamaları yakından takip edip müşterilerini zamanında ve doğru seçimlere yönlendirmek, Bilgi ve tecrübeyi bir araya getirip farklı disiplinlerin kesişim noktasında müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunmak, Etkin finansal yönetim danışmanlığı sağlayarak müşterilerine çağın gereklerine uygun kurumsal çözümler üretmek.

Güven Duyar, Güven Veririz.

Yapıcı ve Kalıcı Çözümler Sağlarız.

Güvende Olmanızı Sağlarız.

Güler Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Vahit GÜLER

Bağımsız Denetçi - Yeminli Mali Müşavir
Güler Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

M A K A L E L E R