x
G Ü L E R   Y M M

FAALİYET ALANLARIMIZ


VERGİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

  • Sürekli Vergi Danışmanlığı
  • Uluslararası Vergi Planlamasına Yönelik Hizmetler
  • Yurt dışında iş yapan T.C. kişi ve kurumlarınını vergi, danışmanlık, şirket kuruluşu v.b. faaliyetlerinin takibi
  • Yabancı uyuruklu yatırımcıları için Türkiye’de gerekli tüm belge ve izinlerin temini ve takibi
  • Vergi planlaması ve yurtiçi/yurtdışı K.D.V. iadesi işlemleri
  • Yapılacak Uluslararası sözleşmelerin lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri v.b. vergisel yükümlülükler açısından analızı ve değerlendirmesi