x
G Ü L E R   Y M M

FAALİYET ALANLARIMIZ


K.D.V. İADESİ TASDİK HİZMETLERİ


  • Katma Değer Vergisi iade süresi, bir yandan satın almalar sırasında ödenmiş ve şirketlerin üzerinde finalsal yük olarak duran birikmiş katma değer vergisinin hızlıca geri alınmasını değer yanda da vergi iadesinin titiz denetimlerinin yönetilmesidir.
  • Katma Değer Vergi İadesi alma olanağı bulunan mükelleflerin iade tutarlarının tespiti. İade veya mahsuba ilişkin belge ve bilgilerin vergi idaresinin talep ettiği düzenlilikte hazırlanması
  • Alt firma incelemeleri, karşı incelemeler ve teyitlerin alınması. Katma Değer Vergisi iade talebinin doğruluğunun tasdik edilmesi
  • Şirketlerin Katma Değer Vergisi iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi